Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen kevätkokous

Kevätkokouksessa vahvistetaan muun muassa edellisvuoden tilinpäätös sekä myönnetään vastuuvapaus tilinpäätöksestä vastuussa olleelle hallitukselle. Lisäksi valitaan uusi hallitus seuraavalle toimintakaudelle (1. syyskuuta - 31. elokuuta).

Kesätapaaminen

Yhdistyksen perinteinen kesätapaaminen kokoaa yhteen UWC-porukkaa eri vuosilta muistelemaan omia UWC-aikojaan ja vaihtamaan kuulumia viikonlopun ajaksi. Kesätapaaminen on samalla pakollinen perehdytystilaisuus uusille stipendiaateille, ja tilaisuus tavata UWC:n käyneitä eri vuosilta.

UWC-piknik

Loppukesästä innokkaat yhdistysläiset suuntaavat johonkin Helsingin puistoista viettämään kaunista kesäpäivää eväskoreineen, piknikpeittoineen ja perinteisine mölkkytaistoineen.

UWC on Brunch

Syksyisin UWC:läiset kokoontuvat nauttimaan yhteistä sunnuntaibrunssia ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista loka-marraskuussa.

Yhdistyksen syyskokous

Syyskokouksessa päätetään muun muassa seuraavan vuoden stipendipaikkajaosta ja talousarviosta, vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä valitetaan yhdistykselle toiminnantarkastajat.

Pikkujoulut

Vuosi päättyy yhdistyksen pikkujouluihin, joita vietetään UWC:sta jo valmistuneen alumnin luona.

Hajahuomio

Hajahuomio on yhdistyksen oma lehti. Lehti lähetetään jäsenille, vanhemmille ja kouluille. Vuodessa lähetetään kolme numeroa, joista ensimmäinen kaikille jäsenrekisterissä oleville ja loput kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneille.

Muu toiminta

Uusien opiskelijoiden vanhemmille järjestetään infotilaisuus valintojen jälkeen. Uwc.fi-sivuston ylläpito on yhdistyksen ylläpitämä. 

Kaikki UWC-kouluissa tai UWC-lyhytkursseilla opiskelleet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan yhdistykseen toimintaan ja tapahtumiin! Tapahtumista ilmoitetaan Hajahuomiossa ja yhdistyksen Facebook-ryhmässä.