Opiskelu UWC-kouluissa

Mahindra-campus

UWC Atlantic College kehitteli ja otti ensimmäisenä käyttöön IB-tutkinnon (International Baccalaureate) 1970-luvulla. Nykyisin IB on tunnustettu ja laajasti levinnein ylioppilastutkintotasoinen kansainvälinen tutkinto. Sitä opetetaan jo liki 1 500:ssa koulussa ympäri maailmaa. Nykyään myös useat suomalaiset koulut tarjoavat mahdollisuutta IB-tutkinnon suorittamiseen.

Suurin ero IB-tutkintoon tähtäävän opetuksen ja suomalaisen lukion välillä on ainemäärä. IB:ssa valitaan vain kuusi ainetta, joita sitten opiskellaan yleensä huomattavasti suomalaista tasoa syvemmin.

Pakollisia aineita on kuusi: kolme higher level- ja kolme standard level -tasoista. Aineiden vertailusuomalaiseen tasoon on vaikeaa, koska opetusohjelmat ja vaatimustasot vaihtelevat ainekohtaisesti. Karkeasti ottaen standard aineet vastannevat suomalaista tasoa työmäärässä ja tietotasossa. Monet higher levelit sen sijaan syventävät aineen osaamista yliopistoon alkuvuosiin verrattavalle tasolle.

Oppiaineita valitaan kuusi, yksi jokaisesta ryhmästä:

Ryhmä 1:
A-kieli. Yleensä opiskelijan äidinkieli. UWC-kouluissa olleet suomenkieliset ovat suorittaneet A-kielenä joskus myös englantia ja ruotsia. Opiskelu sisältää kirjallisuuden suullista ja kirjallista analysointia.

Ryhmä 2:
B-kieli. Joku moderni vieras kieli. Tyypillisiä valintoja ovat englanti, italia, ranska, espanja, mandariinikiina ja saksa.

Ryhmä 3:
Yhteiskunnallinen aine. Koulusta riippuen valittavana on esimerkiksi historiaa, filosofiaa, kansantaloustiedettä, kehitysmaatutkimusta, maailman uskontoja ja maantietoa.

Ryhmä 4:
Luonnontiede. Tyypillisiä valintoja ovat fysiikka, kemia, biologia ja ympäristötiede.

Ryhmä 5:
Matematiikka. Valittavana on useita eritasoisia kursseja.

Ryhmä 6:
Toinen aine ryhmistä 1-5 tai joku muu, esimerkiksi musiikki, kuvaamataito, ilmaisutaito, teatteri tai ylimääräinen matematiikka.

Jokainen opiskelija valitsee itse aineensa koulun ainetarjonnasta. IB tarjoaa mahdollisuuden yksilöllisen tutkinnon rakentamiseen. Omien taipumuksien ja kiinnostuksen huomioiminen antaa hyvän pohjan tulevaisuuden suunnittelulle.

IB-tutkinto on korkeatasoinen ja vaatii panostusta. Samalla se on kuitenkin myös hyvin motivoiva tutkinto. Koti-Suomeen verrattuna työskentely on paljon itsenäisempää ja valinnaisempaa. Yhteiskunnallisissa aineissa kirjoitetaan paljon esseitä, luonnontieteissä keskeinen rooli on käytännön laboratorio-töillä, kielten opiskelussa keskitytään suulliseen ilmaisuun ja kirjallisuuteen. Luokkakoot ovat pieniä ja jokaisella on oma tutorinsa, joka seuraa akateemista kehitystä. Yleensä UWC-opiskelijat ovat motivoituneita opintoihinsa.

IB arvioidaan asteikolla yhdestä seitsemään. Alin hyväksytty arvosana on nelonen. Seiska on huippuarvosana, jolle ei suomalaisessa asteikossa löydy vertailukohtaa. Tutkinnon maksimi-pistemäärä on 45 pistettä, alin hyväksytty 24. Pääosan arvosanoista muodostaa toisen vuoden keväällä pidettävät kirjalliset ja suulliset kokeet, mutta myös kahden vuoden aikana tehdyistä töistä osa huomioidaan tutkintoarvosanoissa.

IB-tutkinto hyväksytään yliopistoissa eri puolilla maailmaa. Suomessa käytännöt vaihtelevat yliopistosta, tiedekunnasta ja laitoksesta toiseen. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta IB-tutkinto rinnastetaan suoraan Suomen ylioppilastutkintoon. Myös Suomessa saa hyvätasoisen koulutuksen. Suomalaisten ei siis kannata lähteä UWC-kouluihin pelkästään istumaan nenä kirjassa. Pääosan UWC-vuosien annista saa opiskelujen kanssa tasavertaisesta koulujen monivivahteisesta ja dynaamisesta elämästä. Siihen kuuluu erilaisten kulttuurien kohtaaminen, palvelutyön tekeminen, harrastaminen ja aktiivinen sosiaalinen elämä.

Lisätietoa IB-tutkinnosta saa osoitteesta www.ibo.org.

Harrastukset ja palvelut

UWC-kouluissa vapaa-aika on suhteellinen käsite. Useimmiten enemmän kuin opiskelusta, elämä täyttyy muusta toiminnasta, joka jaetaan yleensä harrastuksiin (activities) ja palveluihin (services).

Services

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Palvelu-ajatus perustuu pyrkimykseen tehdä opiskelijoista aktiivinen osa ympäröivää yhteiskuntaa. UWC-vuosien aikana opiskelijat saattavat olla mukana meri- tai vuoristopelastuspartioissa tai kadonneiden etsinnässä. Koulujen panos paikalliseen hengenpelastustoimintaan tai onnettomuuksien estämiseen saattaa olla huomattava.

Kaikki UWC-koulut tukevat erilaisia sosiaalityön muotoja. Palvelumuodot vaihtelevat koulusta toiseen. Tyypillistä UWC-toimintaa ovat säännölliset avustuskäynnit vanhuksien ja vammaisten kodeissa. Orpokodit ja pakolaisleirit kaipaavat monissa maissa vapaa-ajan toiminnan ohjaajia.

Toisenlaista palvelutoimintaa harrastetaan koulujen sisällä. Opiskelijat ottavat osaa UWC-koulujen toimintaa esimerkiksi auttamalla kirjastojen ylläpitoa, huolehtimalla kiinteistöistä, toimimalla IT-tukihenkilöinä tai järjestämällä seminaareja.

Activities

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Harrastukset ovat kaikkea enemmän tai vähemmän tavanomaista vapaa-ajan toimintaa urheilusta teatteriin. Monesti harrastustoiminnassa on “UWC-leima”: kouluissa on erilaisia keskusteluryhmiä ja kerhoja, jotka liittyvät monenmoisiin kansainvälisiin kysymyksiin ja joihin eri puolilta tulevat ihmiset tuovat luonnollisesti oman näkökulmansa.

Koulujen tarjoamat harrastusmahdollisuudet vaihtelevat vuodesta ja koulusta riippuen paljon. Hyvin usein toiminta perustuu opiskelijoiden ja henkilökunnan jäsenten aloitteisiin ja innostukseen. Joillakin harrastusryhmillä saattaa olla myös erillisiä ulkopuolisia vetäjiä. Joka tapauksessa kirjo on aina monipuolinen ja mahdollistaa aivan uusien asioiden kokeilemisen.