Mikä UWC on?

img410-class-teaching

United World Colleges (UWC) -koulut ovat kansainvälisiä kouluja, joissa lukioikäiset nuoret eri puolilta maailmaa elävät yhdessä intensiiviset kaksi vuotta. Kaikille UWC-kouluille on yhteistä UWC-järjestön periaatteiden noudattaminen. Päämääränä on tehdä kansainvälisestä koulutuksesta yhteisymmärrystä edistävä voima ja vähentää ennakkoluuloja. Keskeistä UWC-elämälle on International Baccalaureate (IB) -tutkinnon ohella tapahtuva palvelu-, harrastus- ja projektitoiminta.

Nämä yhdessä pyrkivät kehittämään UWC-oppilaista vastuullisia kansalaisia, jotka aktiivisesti toimivat sellaisten arvojen hyväksi kuin rauha, oikeudenmukaisuus, ymmärtäminen ja yhteistyö.

Käytännön kokemisen ja elämisen kautta colleget vahvistavat tietoisuutta monikulttuurisesta maailmasta, yhteiskunnasta ja ympäristöstä. Samalla UWC antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden elää jännittävässä, dynaamisessa ja inspiroivassa kansainvälisessä ympäristössä.

Suomalaisia on ollut UWC:ssä vuodesta 1966

Suomesta on UWC-kouluihin lähetetty opiskelijoita vuodesta 1966 lähtien. Ensimmäiset stipendiaatit lähetettiin Walesiin Atlantic Collegeen. Stipendit on myöntänyt ja rahoittanut alusta saakka Suomen Kulttuurirahasto. Nyttemmin rahoitukseen osallistuu myös Svenska kulturfonden. Myös Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistui toiminnan rahoitukseen vuosina 1973 - 2005. UWC-koulujen Suomen oppilasvalinnan suorittaa Suomen UWC-yhdistys yhdessä UWC-toimikunnan kanssa. Stipendihakemuksia on viime vuosina tullut noin 150. Stipendejä myönnetään vuosittain kaksitoista. Alumnilahjoitukset ovat viime vuosina mahdollistaneet lisästipendien myöntämisen.

Lisätietoja Suomen UWC-toiminnasta voit löytää kirjasta "Kansankodista Maailmankylään", jonka voi ladata oheisesta linkistä.


 Kansankodista maailmankylaan screen resolution.PDF


Koulujen sijainti

Tällä hetkellä UWC-kouluja on 15 viidessä eri maanosassa. Suomesta lähetetään opiskelijoita kymmeneen kouluun. Niiden koulutustaso vastaa Suomen lukioiden kahta viimeistä vuotta ollen paikoin akateemisesti haastavampi.

Opiskelijat ja koulun henkilökunta asuvat kampuksella. Eri puolilta maailmaa tulevat opiskelijat jakavat yleensä 2-4 hengen huoneet. Yhteisöeläminen kampusalueella on tiivistä.

Suomalaiset UWC-stipendit myönnetään henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella, uskonnollisesta vakaumuksesta ja etnisestä, sosiaalisesta tai taloudellisesta taustasta riippumatta. Stipendit myöntää Suomen United World Colleges -yhdistys erillisen valintatoimikunnan esityksestä.

FB Coverphoto Map

Suoritettava tutkinto

UWC-kouluissa suoritetaan International Baccalaureate (IB) -tutkinto, joka on maailmanlaajuisesti tunnustettu korkeakouluopintoihin oikeuttava tutkinto. IB-tutkinto vastaa suomalaista ylioppilastutkintoa. IB-tutkintoa varten opiskellaan kuutta ainetta, joihin syvennytään perusteellisemmin kuin suomalaisissa lukioissa. Lisäksi opiskellaan vuoden mittainen kurssi tiedonfilosofiaa sekä kirjoitetaan 4000-sanainen essee itse valitusta aiheesta. Kaikki opetus on englanninkielistä äidinkielen ja muiden vieraiden kielten tunteja lukuunottamatta