Suomen UWC-yhdistys ja UWC-toimikunta

Vuonna 2012 UWC-liike täytti 50-vuotta, jotta juhlittiin myös Suomessa levittämällä tietoisuutta UWC:sta pääkaupunkiseudun lukioiden läheisyydessä.

SUOMEN UWC-YHDISTYS RY.

Suomen UWC-yhdistys ry., joka perustettiin vuonna 1977, on suomalaisten ja Suomessa asuvien United World Colleges -kouluista valmistuneiden verkosto, jossa on mukana myös opettajia, vanhempia ja muita toiminnassa mukana olleita. Yhdistys pitää yhteyttä opiskelijoiden, valmistuneiden ja koulujen välillä. Yhdistykseen kuuluvat kaikki Suomesta valitut stipendiaatit, joten yhdistyksen jäsenmäärä kasvaa vuosittain. Vuonna 1999 yhdistykselle siirrettiin myös vastuu valinnoista ja stipendeihin liittyvästä hallinnosta. Ennen tätä vuotta stipendeihin liittyvät asiat hoiti päärahoittajamme Suomen Kulttuurirahasto. Myös Svenska Kulturfonden toimii stipendien rahoittajana.

Yhdistyksen toiminnasta on vastuussa yhdistyksen hallitus, joka valitaan vuosittain. Hallituksella on keskeinen tehtävä yhdistyksen toiminnassa, sillä se on yhdistyksen päätösten toimeenpaneva elin. Hallitus muodostuu entisistä UWC-oppilaista, jotka hoitavat yhdistyksen hallintoa opintojen ja työnsä ohella. Stipendiaattivalintoihin liittyvien tehtävien ohella hallitus järjestää myös kattavaa alumnitoimintaa kuten perinteisen kesätapaamisen, UWC-piknikin, UWC on Brunch -tapahtuman ja vuoden päättävät pikkujoulut sekä julkaisee yhdistyksen jäsenlehteä Hajahuomiota. Yhdistyksen toimisto sijaitsee Helsingin Kampissa.

Suomen UWC-yhdistyksen Facebook-sivusto löytyy täältä.

Yhdistyksen perinteinen kesätapaaminen kokoaa joka vuosi kymmeniä alumneja ja kouluilla olevia yhteen muistelemaan omaa UWC-kokemustaan.

SUOMEN UWC-TOIMIKUNTA

Vaikka yhdistyksen hallitus vastaa valintoihin liittyvistä käytännönjärjestelyistä, tekee erillinen Suomen UWC-toimikunta lopullisen päätöksen stipendin saavista henkilöistä. UWC-toimikunta valitsee haastatteluun kutsuttavat henkilöt esivalintaryhmän suorittaman alkukarsinnan jälkeen sekä suorittaa lopulliset valintahaastattelut. Suomen UWC-toimikunta koostuu koulutuksen, kulttuurin ja tieteen asiantuntijoista sekä yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen edustajista. Toimikunnan sihteeri toimii linkkinä yhdistyksen ja toimikunnan välillä ja vastaa viime kädessä hakuprosessin järjestelyistä.