UWC-skolor

Det finns totalt tolv UWC-skolor på olika håll i världen. Den äldsta är Atlantic College i Wales och den yngsta är UWC Maastricht i Nederländerna. Varje UWC-skola har sin egen speciella karaktär. Då UWC-kommittén väljer stipendiater och placerar ut dessa till de olika skolorna fäster de uppmärksamhet vid den sökandes egna önskemål. Vid det slutliga beslutet väger ändå kommittémedlemmarnas syn på vilken stipendiat som skulle passa i vilken skola tyngst.

Genom att klicka på skolornas namn till vänster hittar du mer information om varje skola.