Pearson UWC

Pearson College, som grundades år 1974 ligger på Vancouver Islands sydspets, 40 minuters bilresa från Victoria, British Columbias huvudstad. Victoria med omgivningar har ca 350 000 invånare. Själva skolan är belägen invid havet skilt från övrig bosättning; närmsta tätort är cirka åtta kilometer därifrån.
Skolans 200 elever är inkvarterade i fem bostadshus med fyrapersonersrum, vilka hyser två förstaårs- och två andraårsstuderanden var. I varje bostadshus finns ett stort vardagsrum, common room, som kvällstid fungerar som samlings- och umgängesutrymme och dagtid som klassrum.

Undervisningen ges på engelska i grupper om 4-15 elever. På grund av nationalitetsfördelningen är det näst vanligaste språket spanska, eftersom ca en femtedel av eleverna är från Latinamerika. Allt som allt finns över 85 nationaliteter representerade på skolan. Varje elev har sin egen studiehandledare. Skolan erbjuder inte undervisning i finska eller svenska, men det är möjligt att avlägga dessa språk som fjärrstudier.

Lektionerna börjar klockan åtta på morgonen och man äter lunch runt middagstid. Beroende på läsordningen kan man efter lunch ha ännu en lektion eller International Affairs, vilket anordnas en gång i veckan och riktar sig till hela skolan, då en utomstående gästtalare presenterar något aktuellt ämne. Lektionerna räcker 55 minuter och läsordningen följs i sjudagarsomgångar i stället för fem.

Efter lektionerna, ca kl. 14 börjar serviceprogram och aktiviteter. De flesta aktiviteterna håller på till femtiden, varefter man äter middag. Vissa aktivitetsgrupper, såsom astronomi, samlas först på kvällen efter middagen. Programmet består av för alla obligatoriska aktiviteter samt valbara serviceprogram och aktiviteter. I början av läsåret väljer varje elev från ett brett urval de mest tilltalande aktiviteterna, vilka sedan fortsätter hela läsåret. Studeranden vid Pearson College är också förpliktade att utföra ett visst antal servicetimmar i eget samhälle under sommaren mellan det första och det andra året.

Till de aktiviteter som är obligatoriska för alla hör exempelvis upprätthållande av campus. Här ingår det olika uppgifter från att fungera som brandman till att upprätthålla studerandenas affär. Alla studeranden genomgår en första hjälpkurs och de måste åtminstone en gång delta i en friluftsutflykt över ett veckoslut för att bekanta sig med den lokala omgivningen och naturen. Man bekantar sig med olika kulturer under National Day-dagarna, vilket tar ett veckoslut i anspråk. Dessa evenmang kulminerar i en middag och en elegant föreställning.

De valbara aktiviteterna och service-programmen är indelade i fem olika kategorier – alla väljer någon aktivitet från varje kategori. Inom samhällsservice koncentrerar man sig på etiska och aktuella teman samt olika projekt. Tanken är att man skall utveckla sig själv genom att fortsätta med gamla hobbyer eller börja med något helt nytt. Ukrainsk dans, kör och astronomi är populära exempel. Humanitär service är fokuserad på att hjälpa andra. En gång i veckan besöker man ålderdomshem eller tillbringar tid tillsammans med utvecklingsstörda. Mest populära är kanske utomhusaktiviteterna, såsom dykning, segling, fotvandring och paddling. Skolan har utomordentliga resurser för aktiv utövning av dessa aktiviteter. Sist men inte minst är service inom skolan. Hit hör upprätthållande av biblioteket, återvinning och skötsel av elevaffären.

När skoldagen och aktiviteterna är avklarade är det ofta redan kväll. Kvällen tillbringas vanligen med läxor i glada vänners lag. På helgerna har man möjlighet att åka in till staden eller göra resor till olika mål i omgivningen. Det är populärt att åka på bio eller mat till Victoria centrum eller göra skid- eller vandringsutflykter i Vancouver Islands vackra natur.

Varje höst och vår tillbringas en vecka utanför skolan med ett projekt, vars tema och mål var och en fritt får planera. Veckan i fråga utgör en bra möjlighet att bekanta sig exempelvis med staden Vancouver eller fast åka över till Seattle på den amerikanska sidan i något lämpligt projekts tecken.