UWC Adriatic

Adriatic-view

Adriatic College grundades år 1982 till följd av ett samarbetsprojekt mellan den Italienska regeringen, Friuli-Venezia-Giulia provinsen samt UWC-organisationen. Till skillnad från de andra UWC-skolorna bestämdes det att Colleget skulle placeras mitt i den lilla byn Duino, som ligger vid den Adriatiska kusten, ca 20 km från staden Trieste. Livet vid Adriatic College präglas således starkt av den lokala, nord-italienska kulturen samt av närheten till det forna Jugoslavien. Närheten till havet, byns lilla fiskehamn och den bitande Bora-vinden hör följaktligen till elevernas vardag.

Internaten och skolbyggnaderna är naturligt placerade bland annan bosättning i byn. Internaten är av varierande storlek, allt från en sidobyggnad till ett medeltida slott, som rymmer 60 personer, till små egnahemshus. Två eller flere elever delar alltid rum. Skolbyggnaderna och Collegets administration finner man i byns centrum var det även finns en matbutik, kiosk, hotell och några små kaféer. Byn har totalt ca 2000 invånare.

Antalet elever vid Adriatic College är årligen ca 200, och de representerar ca 80 olika nationaliteter. Tack vare det stöd som det Italienska Utrikesministeriet står för, är omkring hälften av eleverna från Afrikas, Asiens och Syd-Amerikas fattigare länder samt från länder i östra Europa. Studieprogrammet bygger på den internationella studentexamens; IB:s kriterier: eleverna studerar tre ämnen på en högre nivå och tre ämnen på en lägre nivå. Vid Adriatic College måste även alla studera italienskans grunder. Matematik- och naturvetenskapsundervisningen är av hög standard och skolans förnyade laboratorier möjliggör ypperlig praktisk undervisning i speciellt fysik och kemi. Till skolans ämnesutbud hör även möjligheten att studera World Cultures, som i helhet bekantar eleverna med bland annat konsthistorians hemligheter. Examen i modersmålet baserar sig på litteratur som studeras med hjälp av självstudiematerial.

Till följd av byn Duinos läge ges mångsidiga möjligheter till den obligatoriska del av IB-programmet som kräver utförandet av tjänster i samhället. Närheten till det forna Jugoslavien (Sloveniens gräns ligger bara en halv timmes resa från skolan) är påtaglig i skolans verksamhet och speciellt i utförandet av dessa tjänster i samhället. Formerna för dessa tjänsters utförande tas fram genom ett aktivt samarbete mellan skolan och lokala institutioner och organisationer inom t.ex. åldrings-, ungdoms- och handikappverksamheten. Eleverna kan enligt eget tycke välja mellan att undervisa elever, hjälpa hemlösa eller träffa ensamma åldringar. De som väljer att jobba för miljön arbetar bland annat för de lokala skogarna, och Adriatiska havets förorening samt dess följder för den omkringliggande naturen.

Den för UWC-skolorna så typiska fritidsverksamheten erbjuder mångsidiga aktiviteter som till stor utsträckning beror på hur aktiva eleverna och lärarna är. Den omkringliggande naturen erbjuder fritidsaktiviteter såsom klättring, dykning, orientering, segling, paddling och grottor som väntar på att bli utforskade. På vintern kan man skida, leka i snön eller dansa och spela bollspel i skolans gymnastiksalar. För de konstintresserade finns också ett stort utbud: keramikstudio, mörkerrum för de som sysslar med fotografi. Även skolans musik- och dramautrymmen är i flitig användning. Skolans körer är kända för den lokala publiken men har även uppträtt i Milano. För de som är intresserade av musicerande erbjuds privatundervisning samt möjlighet att spela med i orkestrar och band.

En stor del av fritidsverksamheten och livet på skolan baserar sig på olika projekt. Eleverna har under många år organiserat en så kallad Walkathon vandring samt en turnerande World Show för att samla in pengar för olika organisationer och flyktingläger. I de traditionella nationalitetskvällarna har alla en möjlighet att presentera deras egen kulturs konstigheter för de andra eleverna och för skolans personal. De närmast varje vecka återkommande samlingarna som behandlar världspolitiska ämnen samlar eleverna om kvällarna för att lyssna till presentationer och diskutera aktuella ämnen. Några gånger om året anordnas större konferenser som behandlar ämnen såsom naturkatastrofer, kriget i Irak, nationalism och världsliga religioner.

” Efter de två åren är man sig inte lik. Världen i Duino blev mitt hem, vars liv var fullt av ytterligheter; från Bora-vindens kyla och den nedstämda utmattningen i november till den fantastiskt vackra naturen, samt det på strandstenarna funna djup hos människor och i livet. De där två åren utmanar och bär en genom hela livet ”

Pilvi Torsti UWCAD 1993-95