UWC Atlantic College

Atlantic-outdoor-class

Atlantic College (grundat år 1962) ligger i Södra Wales, på stranden av Bristolviken, 30 km väster om Cardiff. Centrum i skolområdet är det medeltida slottet St. Donats, omgivet av under¬visningslokalerna och åtta separata elevhem. Eleverna bor i rum för fyra personer var, 40 elever i varje elevhem, i vilket också den för elevhemmet ansvariga läraren med familj bor. Skolans 350 elever representerar över 70 olika nationaliteter, antalet finländare är för närvarande sju.

I skolan har varje elev sin personliga studiehandledare, som ger råd i ämnesval och i andra angelägenheter i samband med studierna. Förutom de sedvanliga ämnena omfattar ämnesurvalet också bl.a. politik, fredsfostran, världsreligioner, ekonomisk vetenskap och miljölära. Undervisning i modersmålet kan inte alltid anordnas, varvid studierna bedrivs självständigt enligt IB:s fordningar. Under flera år har detta också gällt finskan. Självständigt arbete i övriga ämnen underlättas av ett omfattande bibliotek, laboratorier samt utrymmen för konst och musik.

Tjänstgöringen är livlig i skolan. Möjligheterna till tjänstgöring inkluderar bl.a. socialtjänst, videotjänst, fotografering, Arts Centre -kulturtjänst, havs- och bergsräddningstjänster, skötsel av lantgård och verksamhet bland ungdom med sociala problem. Beträffande räddningstjänsterna ansvarar skolan för säkerheten på en ca 15 km lång kuststräcka. Av möjligheterna att idka olika intressen må nämnas segling, fotboll, basketboll, rugby, tennis, balett, teckning, musiklektioner och hundert andra. Årligen utses en grupp elever, vilka ansvarar för skötseln av bokhandeln och kiosken samt övriga gemensamma mötesutrymmen.

Under projektveckan, som anordnas en gång i terminen, är det möjligt att förverkliga antingen ett eget projekt eller delta i organiserad verksamhet. Härvid kan eleverna arbeta t.ex. vid teatrar eller i barnträdgårdar. Årligen anordnas konferenser med sådana teman som t.ex. u-ländernas problem. Eleverna kan också anordna soaréer med program, nationell kvällsunderhållning eller temafester i elevhemmen.