UWC Red Cross Nordic

Red Cross Nordic UWC är som namnet antyder den nordiska UWC-skolan. Att skolan är nordisk framgår, förutom av skolans geografiska läge, av den starka miljöbetoningen i programmet och av att skolan strävar efter att göra den nordiska kulturen och det nordiska samhället bekant för studeranden runtom i världen. Skolan betonar också mänskliga rättigheter och humanitärt arbete. Den nordiska demokratimodellen förs fram i skolan bland annat genom den fungerande elevdemokratin. Nästan en tredjedel av studerandena kommer från de nordiska länderna.

Skolan fungerar i samarbete med Norges Röda kors. Som granne vid fjorden Flekke finns Röda korsets motionscenter Haugland senteret. Motionscentrets simhall och träningsutrymmen står även till elevernas förfogande. Man har samarbete med centret och Norges Röda kors också inom ramarna för service- och aktivitetsverksamheten.

Red Cross Nordics ca 200 elever representerar över 80 olika nationaliteter: en tredjedel kommer från de nordiska länderna och nästan en tredjedel från utvecklingsländer. De övriga studerandena kommer bland annat från öst- och mellaneuropa.

I skolans undervisningsprogram finns förutom de vanligaste IB-ämnena bland annat Environmental Systems, vilket påminner om omgivningslära., Human Rights – helheten samt
u-landsforskning. En Global Concerns-temadag anordnas månatligen och varje vecka hålls ett World Today-föredrag om något aktuellt ämne. Projektveckorna ger rytm åt terminerna, då studerandena får pröva på nya saker och förverkliga sina egna projekt.

IB:ns CAS-program (Creativity, Action, Service) förverkligas aktivt på skolan genom
service-programmet och aktiviteterna och det klassas som en med undervisningen jämbördig verksamhet. Till måndagsservicen kan exempelvis höra att hjälpa till vid motionscentret, hålla klubbar för lokala barn, sköta om skolans datorer eller jobba med utvecklingsstörda eller asylsökande. Under sommarmånaderna deltar studerandena med att hålla lägerskolor för norska skolelever. Studerandena handleder lägerdeltagarna i bland annat paddling, bergsklättring, dans från olika kulturer samt teater. Studerandena bidrar också till campusverksamheten exempelvis genom att hjälpa till i biblioteket eller sköta om skolans kompost.

RCN UWC inledde sin verksamhet år 1995. Skolan är belägen på Norges västkust, ca 100 km norr om Bergen. Skolan omges av naturskön landsbygd och det är ca 10 km till närmaste bosättningscentrum, Dalen. Campusområdet är litet och trivsamt, alldeles vid fjordstranden och bergens fot. Den omgivande naturen med sina skogar, vattenfall och naturligtvis fjordar utgör Norges kustområde då det är som bäst och erbjuder utomordentliga förutsättningar för olika friluftsaktiviteter.

Byggnaderna på campus representerar traditionell norsk träbyggnadskonst. I undervisningsutrymmena används progressiva läromedel. I vart och ett av studerandenas fem bostadshus finns åtta fempersonersrum samt ett vardagsrum och kokvrå för kollektiv användning. Sovrummen är utrustade med egna badrum. En lärarfamilj bor granne med varje elevhus. Skolans rektor, de övriga lärarna och en del av personalen bor också på campusområdet. I planeringen av skolbyggnaderna har man också beaktat rörelsehindrade och andra handikappade studeranden. Skolan kan även erbjuda specialtjänster för dessa studeranden.