UWC-USA

USA-castle

United World College – USA (Armand Hammer United World College of the American West) grundades år 1982 i den lilla byn Montezuma i delstaten New Mexico. Skolans campus är beläget i ett fridfullt område ca 80 kilometer från närmaste stad. Campusområdet präglas av ett slott från 1800-talet, vilket är i skolans bruk.

Skolans elever representerar över 80 nationaliteter. Av de 200 eleverna är ca 50 från USA. Skolans mål är att föra samman New Mexicos lokala kultur med de olika kulturer, som dess elever representerar.

I UWC-USA avlägges IB-examen, liksom i de flesta andra UWC-skolorna. Bland de ämnen som erbjuds finns förutom de traditionella ämnena bland annat världsreligioner, socialantropologi och teaterkonst. Förutom undervisning ordnar skolan Global Issues-seminarier och konfliktlösningsorientering.
I skolan betonar man speciellt serviceverksamheten. Serviceprogrammet fungerar tillsammans med lokala organisationer för att möjliggöra en service- och läroupplevelse för studerandena. Serviceverksamheten förverkligas i såväl små landbygdsbyar som stadsområden såsom Albuquerque och Santa Fe. Programmet indelas i fem olika alternativ: unga och sport, ”Healing Arts” och äldre, undervisning, figurativ konst samt boende och utveckling av gemenskapen.

Skolans specialitet Wilderness-programmet låter alla studeranden bekanta sig med den omgivande naturen och ger alla en möjlighet att lära sig sätt att njuta av naturen och klara sig där. Studerandena deltar i vandringar i skolans karga, vackra miljö och får orienterings- och första hjälpen-färdigheter samt lär sig underhåll av utrustningen. Skolan fungerar som en del av New Mexicos räddningsverksamhet. Studerandena kan om de så önskar utbildas för detta ändamål. Såväl skolans studeranden som personal deltar bland annat i sökning efter försvunna personer.
Förutom serviceverksamheten erbjuder skolan ett brett urval av olika fritidsaktiviteter. Till buds står exempelvis yoga, karate, bergsklättring, korgboll, musik och teater. Om man ändå inte hittar någon lämplig aktivitet, kan man alltid starta en ny, egen hobbygrupp.

Campus består av det gamla slottet och elevbostäderna. Studerandena bor i sex internat, flickor och pojkar skilt för sig. Till varje internat hör en kokvrå och en datasal. Studerandenas rum är för två personer – vanligtvis bor en förstaåring och en andraåring tillsammans.