Waterford Kamhlaba UWC

Students in outdoor amphitheatre

I Swaziland, det lilla kungadömet bredvid Sydafrika, ligger Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa. I den västra delen av landet, 7 kilometer från skolan, ligger huvudstaden Mbabane. Skolan ligger i en unik miljö med grön natur, 1500 meter över havsytan. Skolan grundades redan 1963 men blev en del av UWC-rörelsen först 1981 då det framkom att skolans verksamhet och ideologi var närmast identiska med UWC-skolorna. Till skillnad från andra UWC-skolor sträcker sig åldersklasserna i Waterford från lågstadie- till gymnasieålder. Huvuddelen av eleverna kommer från närliggande områden och andra delar av Afrika. Eleverna i gymnasieåldern bildar en egen 150 personers UWC-grupp som fungerar likadant som de andra UWC-skolorna.

Eftersom Swaziland ligger på det södra halvklotet börjar skolåret i januari. Året är indelat i tre terminer mellan vilka man har en månads lov. I marras/ tammikuu är det dock sex till sju veckors lov. Det andra läsåret börjar i april och det tredje i syyskuu. Om flyget till Finland inte intresserar ger loven en utomordentlig möjlighet till att utforska Swaziland eller omkringliggande länder.

På Waterford ligger betoning på den afrikanska kulturen kryddat av sydafrikanska traditioner. Detta märker man på allt ifrån inlärningen till servicetjänsten och aktiviteterna. Även skolans lärare kommer från många olika länder och kulturer. Många av lärarna i UWC-rörelsen har börjat sin karriär vid Waterford, så inlärningsnivån är av hög standard. Servicetjänsten ger eleverna intressanta möjligheter till att hjälpa flyktingar, informera om Aids, vara verksam inom Amnesty International och assistera på barnhem. Fattiga Swaziland erbjuder eleverna utmaningar och ger dem något att tänka på. Skillnaden mellan fattiga och rika, spänningen mellan demokratin och den traditionella afrikanska kulturen samt utvecklingen av det fattiga landet är starkt närvarande på skolan.

På Waterford kan man studera de IB-ämnena som erbjuds i andra UWC-skolor, som t.ex. geografi, ekonomi eller biologi. Förutom valmöjligheterna engelska, spanska och franska kan man även välja att studera afrikaans. Det finns även möjlighet till teaterstudier och bildkonst.

Det finns också en hel del aktiviteter att välja mellan. Det finns utmärkta möjligheter till motionering med allt från pingis till simning. Förutom detta kan man även välja aktiviteter så som dans, cricket eller rugby. Allt från ridning till körsång och bra datorer garanterar att alla kan välja en aktivitet som passar dem bäst.

I Waterford Kamhlaba lever både pojkar och flickor i samma inkvarteringar, men i olika flyglar. I inkvarteringarna finns det kök, datasal, tv-rum och vardagsrum. I dessa bor det, förutom eleverna, också ett par lärarfamiljer som fungerar som föräldrar åt eleverna. På gångavstånd från dessa inkvarteringar ligger matsalen och klassrummen. Skolans regler är, i jämförelse med andra UWC-skolor, annorlunda endast då det kommer till Swazilands speciella förhållanden.

” Endast ett fåtal finländare har studerat på skolan medan det från andra nordiska länder sedan länge skickats elever till Waterford Kamhlaba. De första finska UWC-stipendiaterna skickas iväg i januari 2006. Beslutet att erbjuda en ny skolmöjlighet gjordes för att erbjuda unga en unik möjlighet att bekanta sig med Afrika och afrikanska kulturer – en möjlighet man inte får någon annanstans. Två år i Waterford Kamhlaba ger en upplevelse efter vilken man ser på livet med nya ögon. En liknande erfarenhet får få i Finland uppleva, speciellt folk under tjugo år.”

Matti Hovila, Finska UWC-kommittèns sekreterare 2002-2005