UWC Walesissa

Atlantic College, viralliselta nimeltään United World College of the Atlantic (perustettu 1962), sijaitsee Etelä-Walesissa Bristolinlahden rannalla noin 30 km Cardiffista länteen. Kampuksen keskuksena toimii keskiaikainen St. Donatin linna, jonka ympärillä ovat opetustilat ja seitsemän erillistä asuntolaa. Jokaisessa asuntolassa asuu vajaat 50 opiskelijaa ja asuntolasta vastaava perheellinen opettaja. Oppilaat asuvat neljän hengen huoneissa. Koulun lähes 400 oppilasta edustaa yli 70:ää kansallisuutta.

Koulussa jokaisella oppilaalla on henkilökohtainen opinto-ohjaaja, joka neuvoo ainevalinnoissa ja muissa opintoihin liittyvissä asioissa. Ainevalikoimaan kuuluvat tavanomaisten aineiden lisäksi mm. musiikki, näyttämötaide, rauhan- ja konfliktintutkimus, maailman uskonnot, politiikantutkimus ja ympäristötiede. Silloin kun äidinkielen opetusta ei voida järjestää, tapahtuu opiskelu itsenäisesti IB:n vaatimusten mukaan. Näin on ollut myös suomen kielen laita. Itsenäistä työskentelyä muissa aineissa helpottavat laaja kirjasto, tietokoneluokka, laboratoriot sekä taide- ja musiikkitilat.

AC 001

Koulussa on erittäin aktiivinen vapaaehtoispalvelutoiminta. Palvelumahdollisuuksiin kuuluvat mm. meri- ja kalliopelastuspalvelut, visuaalista materiaalia tuottava palvelu, Arts Centre -kulttuuripalvelu, maatilan hoito, ulkoilmakeskuksessa työskentely ja ongelmanuorten parissa toimiminen. Valittavissa olevista harrastusmahdollisuuksista mainittakoon esimerkiksi purjehdus, jalkapallo, keramiikka, rugby, jazztanssi, soittotunnit, kuorot, Amnesty, ruuanlaitto ja väittely. Listaa voisi vielä jatkaa kymmenillä harrastuksilla. Jos vaihtoehdoista ei löydy mieleistä, voi aina aloittaa oman harrastusryhmän vetämisen. Vuosittain valitaan ryhmä oppilaita, jotka vastaavat kirjakaupan ja kahvilan sekä muiden yhteisten kokoontumistilojen hoidosta.

AC 002

Kerran lukukaudessa järjestettävän projektiviikon aikana voi joko toteuttaa oman projektin tai osallistua järjestettyyn toimintaan. Tällöin on mahdollisuus työskennellä vaikkapa teattereissa ja lastentarhoissa, käydä vaeltamassa tai harjoitella opittuja kieliä. Focus-viikot tarjoavat lähes päivittäin mahdollisuuden tutustua yhteisöä kiinnostaviin aiheisiin, kuten HIV-AIDS:iin, vallitseviin poliittisiin tilanteisiin tai kestävään kehitykseen. Vuosittain järjestetään Global Concerns -konferensseja, joiden aiheina ovat olleet mm. kehitysmaiden ongelmat ja eri alueiden konfliktit. Kulttuuri-illoissa (National Evenings) eri kulttuurien edustajat esittelevät vuorotellen omien maidensa tapoja ja perinteitä muutaman tunnin show’n muodossa.

”On mahdotonta ennalta aavistaa, kuinka paljon AC-vuosien aikana muuttuu. Eläminen yhdessä yli 70:ää kansalaisuutta edustavien ikäistesi kanssa; jokaisella erilaiset näkemykset maailmasta kulttuureineen ja uskontoineen, kaikilla kuitenkin yhteinen haave paremmasta tulevaisuudesta. Aika Atlantic Collegessa todella auttaa löytämään omat voimavaransa ja uskon siihen, että yhdessä mistä tahansa voi selviytyä.”

Koulun nettisivut löytyvät täältä.